Clubul Sportiv Universitar Braşov

Listă rezultate probă scrisă/interviu/finale

obţinute de candidații înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor de antrenor, cu angajare pe perioadă nedeterminată și normă parțială din cadrul Clubului Sportiv Universitar Brașov

Postul – antrenor de tir sportiv, cu studii superioare, cu jumătate de normă

Postul – antrenor de rugby, cu studii medii, cu jumătate de normă

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Punctaj

Rezultat

Admis / Respins

1

ION ȘTEFAN – RAREȘ

89,25

ADMIS

2

DUȚĂ EMILIAN

89,62

ADMIS

Comisia de concurs

           

            Data: 18.01.2018