CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR BRASOV

Str. Universității nr. 1, corp Q, parter

LISTA

Rezultate proba interviu obținute de candidații înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor de antrenor, cu angajare pe perioadă nedeterminată și normă parțială la Clubul Sportiv Universitar Brașov

Postul – antrenor de tir sportiv, cu studii superioare, cu jumătate de normă

Postul – antrenor de rugby, cu studii medii, cu jumătate de normă

Nr. crt.

Numele și prenumele

 

Punctajul final

Rezultatul:

Admis/Respins

1.

ION ȘTEFAN – RAREȘ

91,00

Admis

2.

DUȚĂ EMILIAN

91,75

Admis

   Contestațiile se depun la Secretariatul Clubului Sportiv Universitar Brașov (Str. Universității nr. 1, corp Q, parter) până la data de 16.01.2018 între orele 08.00 – 15.00.

     Rezultatul soluționării contestațiilor se va afișa la avizierul CSU Brașov și pe site-ul clubului, www.csu.ro.

Comisia de concurs

 

15.01.2018