LISTA

Rezultate analiză dosare

Obținute de candidații înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor de antrenor, cu angajare pe perioadă nedeterminată și normă parțială la Clubul Sportiv Universitar Brașov:

Postul – antrenor de tir sportiv, cu studii superioare, cu jumătate de normă;

Postul – antrenor de rugby, cu studii medii, cu jumătate de normă  

Nr. crt.

Numele și prenumele

 

Rezultatul

Admis/Respins

Motivație

1.

ION ȘTEFAN-RAREȘ

Admis

 

2.

DUȚĂ EMILIAN

Admis

 

 Contestațiile se depun la Secretariatul Clubului Sportiv Universitar Brașov (Str. Universității nr. 1, corp Q parter) în data de 08.01.2018 între orele       12.00 – 15.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor se va afișa la avizierul CSU Brașov și pe site-ul clubului, www.csu.ro.

05.01.2018